Disclaimer & cookie-policy

< terug

 feelathome – IMS bvba verleent u hierbij toegang tot feelathome.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

feelathome – IMS bvba behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide bestelbon.

CONTACTGEGEVENS

feelathome – IMS bvba
Stationsstraat 15
B – 3191 Hever – Boortmeerbeek
tel. +32 (0)15 51 23 39
e-mail: info@feelathome.be

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de afbeeldingen, data, product- of bedrijfsnamen en teksten,  zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan feelathome – IMS bvba of rechthoudende derden.

INTELLECTUELE EIGENDOMMEN VAN ANDEREN

feelathome – IMS bvba gebruikt beeldmateriaal van rechthoudende derden voor content en respecteert met veel zorg de licenties op het materiaal. Indien wij, onbewust, uw intellectuele eigendommen schenden, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen ter correctie ervan is wel altijd mogelijk.

feelathome – IMS bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

TOEGANG

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

PRIJZEN

De op de website aangegeven verkoopprijzen zijn inclusief alle belastingen, maar exclusief eventuele administratie- en vervoerskosten. 

PRIVACYBELEID

We hechten belang aan uw privacy. Persoonlijke gegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en om u te informeren over onze producten en diensten op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Dit kan door eenvoudige kennisgeving op info@feelathome.be. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

De website verzamelt anonieme of geaggregeerde gegevens van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent  of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

COOKIES

Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Leuven.